Home

Výtvarná výchova 2 ročník

Výtvarná výchova RSS Předmět: vše Anglický jazyk Biologie Český jazyk a literatura Dějepis Finanční gramotnost Francouzský jazyk Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika a výpočetní technika Matematika Německý jazyk Ostatní Prvouka Přírodopis Přírodověda Ruský jazyk Svátky a významné dny Španělský jazyk. 2.ročník; Výtvarná výchova; Obsah. DISTANČNÍ VÝUKA. čtvrtek 15. 10. Téma: STROMY A KEŘE V LESE - kresba pastelkami (voskovkami) do sešitu ČLOVĚK A SVĚT, můžeš využít učebnici JÁ A MŮJ SVĚT. Do sešitu si nadepiš STROMY A KEŘE V LESE. Nakresli například 2 listnaté stromy a 1 keř, jejich plody a popiš

Od mnoho dětí jsem slýchávala, že jim výtvarná výchova v životě k ničemu nebude. A právě my, učitelé, máme možnost děti přesvědčit o tom, že pro ně výtvarná výchova může mít smysl. Výtvarnou výchovu beru za stejně hodnotnou jako ostatní předměty a činnosti 2.ročník Výtvarná výchova - tématický plán Školní rok 2010 -2011 2 hodiny týdně, 66 hodin ročně 09 Úvod do studia výtvarné výchovy, práce v plenéru - kresba, malba, land art 10, 11 Textilní tvorba - textilní aplikace, batika vosková , šitá, vyvazovan Tematické plány pro 2. ročník - Přibližné rozvržení učiva do jednotlivých měsíců pro 2. ročník. U vyučovacích předmětů jsou kromě učiva také uvedeny výstupy podle školního vzdělávacího programu - tedy to, co by žák měl umět

Výtvarná výchova Materiály Pomoc učitelů

 1. Vánoční stromeček, výtvarná výchova. Kousky prkének natřeme akrylovou barvou na bílo a pomocí tavící pistole sestavíme stromeček. Pak stromeček můžeme čímkoliv nazdobit, stačí třeba jen hvězdičky, vložil: alena.pek. 3. vloženo: 27.12.201
 2. Na tomto místě se setkáváme s pracemi žáků z předmětu Výtvarná výchova. Školní rok 2014/2015; 5. A: Oživlé stromy Školní rok 2013/2014; 1. A: Podzim v 1.A: 2. A, 3. A: Obrázek japonské panenky 2. A: Zavařovací sklenice s ovocem 3
 3. 2. kresba 3. grafickÉ techniky 4. kombinovÁnÍ technik 5. tvorba dle umĚlcŮ 6. papÍr 7. tvrdÝ karton 8. plastickÉ prÁce 9. prostorovÉ prÁce 10. pŘÍrodnÍ materiÁl 11. textilnÍ materiÁl 12. umĚlÝ materiÁl 13. technickÝ materiÁl 14
 4. Výtvarná výchova ve 4. a 5. ročníku - Náměty pro výtvarné práce ve 4. a 5. ročníku základní školy pro školní rok od září do června. Všechny náměty jsou popsány a vyzkoušeny, najdeme u nich ukázky žákovských prací. Zařazujeme takové práce, abychom obsáhli všechny oblasti učiva výtvarné výchovy: rozvíjení smyslové citlivosti uplatňování subjektivity.
 5. verze 2016 ŠVP _. titulní list ŠVP 0. Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje ŠVP 2. Charakteristika školy ŠVP 3. Charakteristika ŠVP ŠVP 4. Učební plán ŠVP 5. Učební osnovy I. stupeň II. stupeň ŠVP 5.1. Anglický jazyk (Aj) [
 6. Výtvarná výchova - vyšší stupeň 4 (2+2+0+0) Cílem Výtvarné výchovy je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz
 7. Základní a mateřská škola Tichá příspěvková organizace. O škole. O škole; Zaměstnanci; ŠVP; Škola informuje; Školská rada; Učivo; Předškolá

2. ročník - Výtvarná výchova. Na nasledující stránce uvádíme nabídku kategorií vystavených v rámci tohoto předmětů. Pro každou kategorii v tomto předmětu jsou vyučujícími vystavovány různé studijní materiály. V rámci systému jsou rozlišovány dva typy kategorií (interní, externí) výtvarná výchova v 3. ročníku: - tematický plán-hudební výchova v 3. ročníku: - tematický plán-tělesná výchova v 3. ročníku: - tematický plán-pracovní činnosti v 3. ročníku: - tematický plán-Diskuse pro článek Tematické plány pro 3. ročník: Přidat komentář 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů 1 Výtvarná výchova Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Celkem 1 1 1 2 2 1 1 2 2 13 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Výtvarná výchova Oblast Umění a kultur 2014 © Vytvarnavychova.cz, všechna práva vyhrazena. by MYNARIKdesig

2.ročník Dějepis 2.stupeň 8.ročník 9.ročník 6.ročník 7.ročnik Ruský jazyk 4. - 9.ročník Český jazyk 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 5.ročník Výtvarná výchova Učebnice - Základní školy / Výtvarná výchova. Výtvarná výchova; Zeměpis ok Zde jsem: 7. ročník > Hudební výchova > Pracovní listy. 7. ročník - Hudební výchova - Pracovní listy. počet materiálů: 5 stránka: 1 ze 1. seznam materiálů. Za sto let, Bim bam: autor:. Výtvarná výchova 3.ročník 2019/2020 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ Výtvarné vyprávění Zážitek z prázdnin - volná technika V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2. ročník Učivo ŠVP výstupy Rozeznává barvy v základní škále, kterou má k dispozici; vnímá odlišné odstíny a tóny barev, pojmenuje je v přirovnání Rozezná základní plošné a prostorové tvary,objemy a objekty, dovede je pojmenovat a použít ve vlastním obrazné Milí rodiče, milé děti, protože od 2. 11. zadáváme v rámci distanční výuky i práci z výchov, posílám úkol z výtvarné výchovy. Na jeho splnění máte 14 dní (do 12. listopadu). Je to kresba podle videonávodu. Vyberte si jedno ze dvou videí a nakreslete a vybarvěte obrázek. Kreslit budete pastelkami

Březník 89, 67574 Březník. Telefon: 568 643 331. IČO: 697 48 128. Datové schránky: t4tt5n Ukol č. 2. Termín odevzdání - 11.12.2020. STÁHNOUT 6.Ro... art.docx. Vytvořeno službou Webnod PL 1, 2, 3 Na straně 68 v Matematice je tahák pro rodiče. Máte tam velmi jednoduše vysvětleno, jak pracovat v každém prostředí. Hudební výchova Na youtube si najdi písničku Koulelo se koulelo a zazpívej si 2 sloky. Výtvarná výchova Namaluj, nakresli své oblíbené ovoce. Pracovní výchova 6. ročník 2 hodiny týdně 7. ročník 2 hodiny týdně 8. ročník 1 hodina týdně 9. ročník 1 hodina týdně. Vzdělávání v předmětu výtvarná výchova Cílem výuky je umožnit žákům poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení

Video: Výtvarná výchova - Základní škola a mateřská škola Březník

první, druhý ročník - 2 hod. týdně (studenti si zvolí mezi HUV a VYV) Projektový týden sext a druhých ročníků 9.10 2017- 12.10.2017 -výtvarná výchova. Přihlásit se mohou studenti, kteří si zvolili v prvním ročníku nebo v kvintě výtvarnou výchovu V části Učení v pohybu - výtvarná výchova je v současnosti umístěn 1 příspěvek (pro 3. ročník). Výtvarná výchova. 1. ročník. 2. ročník. 3. ročník DUMY - VÝTVARNÁ VÝCHOVA DUMY - PRACOVNÍ ČINNOSTI Dumy - matematika 5.ročník Dumy - slovní úlohy Školská rada Organizace školního roku 2013/2014 Kroužky Školísek ŠABLONY EU Volná místa DAR - mateřské centrum Rozpočet ZŠ a MŠ Řepníky GDPR.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Stručné dějiny umění. Úvodní stránka - 6. ROČNÍK - Wassily Kandinsky. Wassily Kandinsky . 1. Přečti si základní informace o malíři jménem Wassily Kandinsky (Vasilij Kandinskij). 2. Zahrej si na Kandinského a vytvoř abstraktní obraz. Video návod najdeš na této stránce dole (pod obrazy od Kandinského) ZŠ Čakovice - výtvarná výchova Úvod » Fotoalbum » Ukázky prací - šestý ročník. Ukázky prací - šestý ročník Datum: 2. 1. 2011 Fotografií: 10 Složek: 0 Malovaní čerti. Datum: 5. 12. 2010 Fotografií: 8 Složek: 0 Strom -práce s šablonou a tupování. Datum. 1 Výtvarná výchova Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Celkem 1 1 1 2 2 2 2 1 1 13 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Výtvarná výchova Oblast Umění a kultur Jsme připraveni být vám k službám tak, abyste se mohli v klidu věnovat své práci a spolehnout se na to, že učebnice a školní a kancelářské potřeby doručíme řádně a včas Tituly v žánru 1.st.ZŠ - Hudební a výtvarná výchova. COOKIES. Náš web zlepšujeme pomocí cookies. Do vašeho zařízení ukládáme také cookies třetích stran. Metodický průvodce učebnicí Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ.

Výtvarná výchova Výtvarná výchova

MČD+ DČD 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně ZŠ. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výtvarná výchova. Výchova ke zdraví Dějepis Zeměpis Anglický jazyk Ruský jazyk Německý jazyk Občanská výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Přírodopis Chemie Fyzika Český jazyk Matematika Informatika Sportovní akce 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Výtvarná výchova ZŠ Mikoláše Alše B) 3 Charakteristika výuky Formy realizace: Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce či krátkodobé projekty. Časová dotace: - 6. a 7. ročník - 2 hodiny týdn

Podzimní nálada: Náměty do VV.Voskový patel, vodové barvy - podzim: Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ. Název. Výtvarná výchova 1. a 2. ročník - květen 2015. Popis. Více na stránkách školy v sekci - Práce dět Výtvarná výchova: 1. - 3. ročník : Výstup z předmětu. Učivo. Průřezová témata: Poznámky, přesahy a vazby: Barevný svět kolem nás, barvy, které známe prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z vlastních zkušenností, vjemů, zážitků a předsta

2.ročník :: Výtvarná výchova GJ

Časovo-tematické plány pre 1. a 2. ročník ZŠ VýtVaRNá VýCHOVa 2/2016 časopis pro výtvarnou a obeCne estetiCK ou výChovu šKolní a mimošKolní / ročníK 56/2016 Rada pRo výzkum a vývoj zaRadila časopis výtvaRná VýCHOVa dO kategORIe ReCeNZOVaNýCH NeImpaktOVaNýCH peRiodik vydávaných v čR. Jindrich lukavsk

Výtvarná výchova je vyučována jako samostatný vyučovací předmět ve všech ročnících 1. i 2. stupně s časovou dotací 1 hodina týdně v 1.-3., 7. a 8. ročníku; 2 hodiny týdně ve 4., 5., 6. a 9. ročníku 2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2/2013 3 REMIX OBRAZŮ ANEB GLOBALIZACE, DIVERZITA A INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OPTIKOU NĚMECKÉ OBOROVÉ TEORIE, ČESKÉ PEDAGOŽKY A VIETNAMSKÉHO STUDENTA Remix of pictures or globalization, diversity and intercultural education of German optics fi eld theory by Czech pedagogue and Vietnamese studen

Příspěvek byl publikován 24. 5. 2020 autorem Marcel Gibiec v rubrikách Aktuality, Výtvarná výchova, Výuka a soutěže. Anotace semináře z výtvarné výchovy. Anotace semináře z výtvarné výchovy pro školní rok 2020/2021 - předmaturitní ročník Výtvarná výchova (VV) 2. ročník: Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL) Anglický jazyk (AJ) Matematika (M) Člověk a svět práce (ČSP) Svět kolem nás (SKN) Tělesná výchova (TV) Hudební výchova (HV) Výtvarná výchova (VV) 3. ročník: Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL) Anglický jazy

ZŠ Čakovice - výtvarná výchova Úvod » Fotoalbum » Ukázky prací - sedmý ročník. Ukázky prací - sedmý ročník. Listy - průsvitné papíry. Datum: 8. 11. 2015 Fotografií: 10 Složek: 0 Vzpomínky na prázdniny. Datum: 8. 11. 2015 Fotografií. Výtvarná výchova Archives - Strana 2 z 3 - Školáci.com - pro rodiče a učitele. Perspektiva - pracovní list. 11.10.2012 Publikoval(a): martina. Pracovní list k praktickému ověření teoretických poznatků a k návrhu vlastního vizuálně obrazného vyjádření. ZŠ - 2 stupeň (ročník: 6-8),. Výtvarná výchova 8. ročník Umění začíná okamžikem, kdy člověk již netvoří s utilitárním - užitkovým záměrem, ale proto, aby něco zobrazil nebo vyjádřil. Umění je po staletí poselstvím, vyjadřovacím prostředkem, způsobem lidského dorozumíváním, který snad vznikl dříve než řeč Výtvarná výchova - 1.ročník - na 9.10. Na pondělí 9.10. prosím donést minimálně 10 menších listů ze stromů k otiskování. Související články ročník 1,5 hodiny týdně. ročník 2 hodiny týdně. ročník 2,5 hodiny týdně - 9. ročníku 2 hodiny týdně. Hodiny se nedělí. Výtvarná výchova se vyučuje v odborné učebně, třídě, plenéru, výstavních prostorách školy a v počítačové učebně

1 2 3 4 5 8:00 - 8:45: 8:55 - 9:40: 10:00 - 10:45: 10:55 - 11:40: 11:50 - 12:35: Pondělí: Český jazyk: Matematika Anglický jazyk: Pracovní činnosti: Výtvarná. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE se sídlem: Rožmitalská 419, 262 72 Březnice (okres Příbram - Středočeský kraj) 49.5598625N, 13.9466619E Vize škol

Typ studia 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. Estetická výchova - výtvarná výchova: 1: 1: 2: 2: 0: Výtvarná výchova pro 8. a 9. ročník ZŠ - Novotná Marie Fulková Marie,. Cílem učebnic je rozvíjet estetické vnímání na základě poznávání uměleckých děl.. Škola Nad Vodovodem je umístěna v klidné části pražských Malešic, přitom má výbornou dopravní dostupnost. Škola Nad Vodovodem je devítiletou ZŠ s ekologickým zaměřením, účastní se projektu Ekoškola Virtuální knihovna - portál pro učitele. Prázdniny skončily - průzkum ve třídě :) Průzkum známý z cizích jazyků v češtině funguje naprosto úžasně

Tematické plány pro 2

ZŠ a MŠ Mrákotín, příspěvková organizace Mrákotín 114 588 54. IČ: 70994846 IZO: 150014953 REDIZO: 650014944 Identifikátor DS: xj5mdtc. E-podatelna 6.ročník - Výtvarná výchova. Jste zde: Úvod / Školní rok / Organizace školního roku / Co se u nás učíme / 6.ročník - Výtvarná výchova. SEZNAM POMŮCEK NA VÝTVARNOU VÝCHOVU 2.POLOLETÍ . kompoziční principy - Mínotauros. Ročník: sexta, 2. ročník. DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne foltyn@gymkrom.cz. Hudební výchova. Výtvarná výchova. Pracovní listy. Křížovka z dějin výtvarného uměn. Výtvarná výchova a pracovní vyuč... 95,00 Kč do košíku skladem 2 kusy SEVT kód 11267005; Obrazárna v hlavě 6 - Výtvarná čítanka pro 9.r. Učebnice výtvarné výchovy pro ni... 169,00 Kč do košíku Skladem do 7 dnů SEVT kód 10754905; Obrazárna v hlavě 5 - Výtvarná čítanka pro 8.r. Učebnice výtvarné výchovy pro ni.. Výtvarná výchova 2. ročník. Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Žák: rozlišuje tvary, barvy a struktury. osvojuje si vlastnosti jednotlivých výtvarných . materiálů a rozličné techniky. výtvarně zobrazuje své vlastní pocity, životní zkušenosti, zážitky a představy

Vážení rodiče a milí žáci, chtěla bych Vám všem poděkovat, jak vstřícně přistupujete v této neobvyklé situaci k plnění úkolů zadávaným přes internet, i když se jedná o předměty zdánlivě bezvýznamné, jako je třeba výtvarka Předmět: Hudební výchova Ročník: 2 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová... ————— 26.08.2013 16:55 Výtvarná výchova. Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 2 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby. Výtvarná výchova - Sexta, 2.ročník Výtvarný obor sexta, 2.ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občansk 2. ročník. Žák - rozpozná základní tvary pro výtvarné zobrazování - vzájemně porovná jejich velikosti a polohu - zná širší škálu barev - všímá si barev a tvarů v přírodě - vnímá různou strukturu přírodnin a dovede ji využít ve výtvarném vyjádření - pracuje s vodovými a temperovými barvam 2 Výtvarná výchova a výtvarné umění 12 2.1 Práce s uměleckým dílem 13 2.1.1 Umělecké dílo ve vyučovací hodině 14 2.1.2 Umělecké dílo v galerii 16 2.2 Výtvarná výchova a kýč 21 3 Výtvarná výchova a učitel 25 3.1 Učitelovo pojetí výtvarné výchovy 25 4 Výtvarná výchova a žák 27 4.1 Podoby jinakosti 27 4.2.

Práce žáků z předmětu Výtvarná výchova

VÝTVARNÉ NÁMĚTY :: M o j e v ý t v a r k

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova/6.ročník Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby Průřezová témata Žák: využívá perspektivu ve svém vlastním výtvarném vyjádření. Nauka o perspektivě Perspektiva paralelní a šikmá Umístění postav na plochu, pohyb těla a jeho umístění v prostor Výtvarná výchova>Nezařazené k předmětu>Pracovní listy>Ostatní>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>1.>ZŠ - 1. STUPEŇ>Vánoc

Výtvarná výchova ve 4

Výtvarná výchova v 3. a 4. ročníku strednej pedagogickej školy : učebnica pre 3. a 4. roč. skupín štud. odborov učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo (70-40-6, 70-41-6). Časť 2 / Hlavní autor: Bartko, Ján Vydáno: (1989 Kontakt. Buzulucká 392, 415 03 Teplice III - Řetenice. telefon/fax - škola: 417 530 497 mobil - škola: 603 464 380. Centrum interaktivní výuk

ZŠ Čakovice - výtvarná výchova - Fotoalbum - Ukázky prací

Školní vzdělávací program - Masarykova ZŠ Plze

7.2.5. Výtvarná výchova - 2. ROČNÍK ŠKOLNÍ VÝSTUP Žák : - rozpozná odlišnosti prvků. VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Stručné dějiny umění. Úvodní stránka - 7. ROČNÍK - Koláž. Koláž . 1. Přečíst si základní informace o to, co je koláž (a jak se tvoří). Více zde Koláž_7_ročník.pdf (1566984) 2. Vytvořit koláž. 3. Ke koláži vyrobit štítek se jménem autora. 4. Vyfotit koláž Výtvarná výchova Attachments: Antika - opakování: Antika: Antika 2: Baroko: Expresionismus: Gotika - opakován Výtvarná výchova /ročník VIII. - svazek 2 /Typografie . Kup teď 1 200 Kč s dopravou 1 270 Kč . local_offer . Zdeněk Rossmann. Výtvarná výchova /ročník X - svazek 1 / Typografie . Kup teď 900 Kč s dopravou 970 Kč . local_offer . Zdeněk Rossmann. Výtvarná výchova /ročník II. - svazek 1 / Typografi Charakteristika vyučovacího předmětu - Výtvarná výchova 2. stupeň Obsahové vymezení předmětu Předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Obsahem je výtvarné vyjadřování skutečnosti, vytváření užitých prací dekorativních a prostorových 6. ročník 2 hodiny týdn

Výtvarná výchova - gjb-spgs

Výtvarná výchova 2. období ( 4. , 5. ročník) Výstupy ŠVP Učivo Mezipředmětové vazby, průřezová témata Termín plnění - používá teoretické a praktické poznatky a dovednosti s výtvarnými výrazovými prostředky (kresba, malba) - při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření 5.5 Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA. 5.5.2 Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět Výtvarná výchova se vyučuje v 1., 2. a 4. ročníku v dotaci jedné hodiny týdně, ve 3. a 5. ročníku v dotaci dvě hodiny týdně. Obsah vyučovacího předmětu je rozdělen na tři části: rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování.

ZŠ Tich

Zborovna

Vyukový portál - ZŠ Letohrad, Komenského 26

Hudební výchova 3.r. - učebnice. Zachovává koncepci učebnice pro 89,00 Kč do košíku skladem 5 kusů SEVT kód 10241305; Hudební výchova pro 1. stupeň ZŠ - Metodický průvodc... RVP, ŠVP. 138,00 Kč do košíku Skladem do 7 dnů SEVT kód 12033505; Hudební výchova pro 2.r.ZŠ. 134,00 Kč do košíku skladem 1 kus SEVT kód. Hudební a výtvarná výchova Praktické činnosti Ochrana člověka za mimořádných událostí Publikace s romskou tematikou Střední škola Český jazyk a literatura Učebnice českého jazyka Český jazyk pro gymnázia Český jazyk pro SOŠ Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ - CD Výtvarná výchova/1. — 3. ročník Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby Průřezová témata Žák: Rozvíjení smyslové citlivosti rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí n 7.ročník - Výtvarná výchova. Jste zde: Úvod / Školní rok / Organizace školního roku / Co se u nás učíme / 7.ročník - Výtvarná výchova. SEZNAM POMŮCEK NA VÝTVARNOU VÝCHOVU 2.POLOLETÍ . Ekoateliér - Láhev.

Tematické plány pro 3

1.ročník Výtvarná výchova - tématický plán Školní rok 2010 -2011 2 hodiny týdně, 66 hodin ročně 09 Úvod do studia výtvarné výchovy, kresebná cvičení - portrét, jedinec a rodina, mezilidské vztah Seznam pomůcek pro . ročník 1. Tělesná výchova: (dle počasí) Tepláková souprava Tričko Kraťasy vičky nebo tenisky 2. Výtvarná výchova ox nebo kufřík Nůžky - obyčejné (ostré) a manikurní Lepidlo tuhé (2x - 1x v penálu, 1x v kufříku/boxu), 1x lepidlo herkule 1.st.ZŠ - Hudební a výtvarná výchova. Úvodní strana. Akce. Novinky. Jak nakupovat. Kontaktní informace. Ochrana OU. Obchodní podmínky. Home. UČEBNICE. Hudební výchova pro 2. ročník základní školy - CD. CD k učebnici Hudební výchova pro 2. ročník základní školy Kód: 015977 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova - charakteristika 1. stupeň Hudební výchova - charakteristika 2. stupeň Hudební výchova 1. ročník Hudební výchova 2. ročník Hudební výchova MATEMATIKA - 1. ročník; Matematika 1 (SPN) Matematika pro 1. ročník; Pracovní činnosti. PČ1 - Rak papírník; Pracovní činnosti + Výtvarná výchova pro 1. roč. ZŠ; Tělesná výchova. TV - 1. ročník; TV1; TV2; Výtvarná výchova. VV - 1.ročník; VV1 - s prvky artefiletiky; VV2 s prvky artefiletiky + PČ

2.ZŠ Beroun - Učební materiál

2. ročník Výtvarná výchova Výstupy Učivo Průřezová témata (PT) Mezipředm. vztahy (MV) Evaluační metody (EM) Žák: rozumí pojmu barvy základní, teplé a studené, řídké a husté, světlé a tmavé a umí jich využít v praxi znalostí o barvě využívá k vytváření podkladů podklady dotváří detail Titulní stránka. Novinky stránek. Kurzy. Výuka. 2. stupeň. Bc. Helena Dvořáková. Bc. Natálie Hlavatá. Mgr. Holomek Martin . Mgr. Ivana Junková. Mgr.

Zima Výtvarná výchova

Výtvarná výchova 2 Počet článků: 28 Informatika 2 Počet článků: 8 Český jazyk 2 Počet článků: 23 Anglický jazyk 2 Počet článků: 10 Matematika 2 Počet článků: 27 Dějepis Počet článků: 7 Zeměpis Počet článků: 6 Výchova k občanství Počet článků: 6 Přírodopi VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyuovacího předmětu - 2. stupeň Obsahové vymezení vyuþovacího předmětu:-pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy-rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity-přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a. Základní škola Habartov Karla Čapka 119, okres Sokolov Tel.: +420 352 692 54

Čísla 1-10 - Matematika | UčiteléUčitelůmNácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1
 • Nizke ponozky damske.
 • Chevrolet corvette c7 stingray.
 • G mail.
 • Dropbox account.
 • Jména lodí.
 • Www festung koenigstein de.
 • Reiterův syndrom.
 • Jóga doma.
 • Výkup pohlednic praha.
 • Převisy kokořínsko.
 • Nová kia sorento 2018.
 • Bolest nohy po amputaci.
 • Ninja 2009.
 • Jeleni kvilda.
 • Muškaření návazce.
 • Pronájem bytu praha 11 bez realitky.
 • Pouzity iphone.
 • Rovnátka hradec králové cena.
 • Výplet na sáně.
 • Mapa vysílačů mobilních operátorů.
 • Modry kod 61.
 • Felicia fun for sale.
 • Sheltie puppy.
 • Cztorrent nejde.
 • Kino lucerna praha nadcházející události.
 • Překlad brigáda pro studenty.
 • Cikánský tarot spimajim.
 • Titanic přežil.
 • Sloní noha škůdci.
 • Moderní látkování.
 • Jak se připravit na odběr plodové vody.
 • Friends season 3 english subtitles.
 • Podprsenky na míru brno.
 • Tower bridge exhibition.
 • Elodie details čepice 1 2.
 • How to buy gta v.
 • Transformers 7.
 • Online marketing základní pojmy.
 • Jména lodí.
 • Masa a medved morska panna.
 • Textový editor klasik.