Home

Například synonymum

Například. Ke slovu například evidujeme 4 synonym. Synonyma k například: kupříkladu, třeba, dejme tomu, řekněm Například já to nevím. (v právu) uvozuje demonstrativní výčet. Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování.

Divadlo a utopie: Polské divadelní studio Reduta jako příklad modernistické utopie autor: Jiřík Jan doporučená cena: 219 Kč naše cena:184K Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Synonymum ve Wikimedia Commons. Dál můžete zkusit hledat slovo Synonymum například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evroém vyhledávači Qwant, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0

Například: horký ↔ chlad, velké ↔ malé, tlusté ↔ tenký, synonymum ↔ antonymum; Hypernyms a hyponyms jsou slova, která se vztahují k, v tomto pořadí, obecné kategorie a konkrétní instanci této kategorie. Například, vozidlo je hypernym z auta, a auto je hyponymum z vozidla. Homofona jsou slova, která mají stejnou. Pak bychom mohli význam zpravidla chápat jako určitě nebo přesně takto apod. Protože to odkazuje na nějaké pravidlo! Pravidlo je přeci něco jako zákon. Proto nechápu, proč jsou synonyma slova zpravidla například obvykle Typ například -⁠ na příklad, zpočátku -⁠ z počátku. Výrazy typu například -⁠ na příklad, zpočátku -⁠ z počátku se v úzu vyskytují jak v podobě dvouslovné, tak jednoslovné bez významového rozlišení

stát (například Česká republika nebo nehýbat se) granát (zbraň i tmavě červený drahokam) vál (minulý čas slova vát i vál na těsto) září (9. měsíc v roce, synonymum slova svítit) Homonyma a slova mnohoznačná. Někdy bývají homonyma zaměňována s mnohoznačnými slovy. Pro rozlišení těchto skupin slov je potřeba. Jde například o některé vsuvky a modální částice. Tyto vsuvky ( prosím, celkem vzato, upřímně řečeno, bohužel, mimochodem apod.) si sice mohou uchovat větnou platnost, ale není třeba je od okolního textu oddělovat čárkami: Pošlete nám(,) prosím(,) všechny potřebné údaje Mezi tyto výrazy patří například právě sloveso strávit, které vždy píšeme s s na začátku slova. Sloveso strávit má několik různých významů . Strávit může označovat proces trávení a vstřebávání potravy do těla, v některých případech se význam používá přeneseně (psychicky něco strávit- duševně.

Synonymum je slovo (případně fráze), které má stejný nebo velmi podobný význam, jako jiné slovo. Například dům a jeho synonymum domov. Ve většině případů se synonyma dají vzájemně zaměňovat. Pozor, stejná slova s rozdílným významem nejsou synonymy například: Počasí se mění se změnou ročního období. Roční období koreluje s počasím význam: synonymum. 30. fakultativní. aktuální nepříjemný prožitek tísně či tísnivého napětí neurčitého obsahu (na rozdíl od strachu, který aktuálním nepříjemným prožitkem napětí s konkrétním obsahem

například - Wikislovní

Synonyma - potřebuje-li člověk synonymum k nějakému slovu, může využít některý textový editor, který obsahuje Tezaurus se synonymy. Nebo lze najít synonyma online, máme-li přístup l Internetu Seznam nemocí. Onemocnění je porucha zdraví, přesněji porucha tělesných, kognitivních, sociálních a nebo psychických funkcí, které zřetelně negativně ovlivňují výkonnost a zdraví organismu. Je to souhrn reakcí organismu na vliv činitelů, které mohou vyvolat poškození organismu. Nemoc je každá odchylka od normálního průběhu životních procesů živočicha a. Pozdravy na rozloučenou. Stejně jako jiné jazyky i čeština je bohatá na nejrůznější pozdravy. Jejich užití se liší nejen tím, jestli jsou použity při vítání či loučení, ale i vztahem mezi mluvčím a adresátem (jiný pozdrav použijí sourozenci, jiný podřízený s nadřízeným), ale i například komunikační situací, při níž je pozdrav použitý

příklad - ABZ slovník českých synony

Souřadnost (parataxe) je v jazykovědě syntaktický vztah, kdy jsou dva syntaktické prvky spojeny tak, že ani jeden není gramaticky ani významově závislý na druhém, oba mají stejnou platnost a mohou existovat samostatně.. Nejčastěji se pojmu souřadnost užívá v užším významu v souvislosti se souvětími. V případě souřadného spojení dvou vět není ani jedna v. Paměti, cizím slovem memoáry, dříve memoiry (francouzsky vzpomínky), je literární žánr blízký autobiografii, se kterou se někdy ztotožňuje, ve kterém autor (většinou ich-formou, tedy vyprávěním v první osobě) líčí důležité události svého života, prostředí, v němž pobýval, osoby, s nimiž se stýkal.. Rozsah pamětí může být různý, stylizovány jsou. Synonymum je slovo stejného nebo podobného významu. Příklady synonym: kaluž - louže, mluvit - hovořit. Synonyma mají jen málokdy naprosto shodný význam. Také nemůžeme zaměňovat slova za synonyma v souslovích, nemůžeme například říci zubní vada místo zubní kaz

Proto antonymy jsou například dvojice slov začátek - konec, mluvit - mlčet, rychle - pomalu. Vždycky to ale není takhle jednoduché. Může se stát, že narazíme na složitější případ, kdy proti jednomu slovu s obecnějším významem stojí antonyma, která mají význam specializovaný, např. ostrý a tupý nůž, ale ostrý a. Synonymum . zvláštní, určitý, například pro označení stejných zákazníků apod. vyjadřující míru fyzikálních nebo technických vlastností specifická hmotnost specifické clo - clo stanovené pevnou sazbou na jednotku zbo ží podle míry, váhy, počtu. Ale je tu také přenosná. Podle něj je synonymum chytrý - zručný (zručný), přiměřený (inteligentní počítačový počítač), rozumný, učenec. Vysvětlující akademický slovník - v něm je význam slova interpretován jako vlastnit vynalézavost, zdravou mysl, obezřetnost. Například: Thema, buďte chytří, nekvetou Proč synonymum ke slovu neobjektivní je chybný? Vždyť i subjektivní názor nemusí být chybný. Jedná se například o nějakou věc, kde není na ní vždy stejný názor, nebo se třeba může stát, že něčí subjektivní názor je velmi blízko pravdě.Proč tedy slovo subjektivní se rovná slovu chybný, když to ani snad není. Notifikace je synonymum pro oznámení, nejčastěji se využívá v aplikacích, v mobilních telefonech nebo na internetu. Notifikace představuje obvykle krátkou textovou nebo multimediální zprávu s účelem informovat uživatele o aktuálních událostech, kterými může být například přijetí emailu nebo připomenutí pracovních povinností

Video: Co je to Synonymum? Co znamená slovo, význam pojmu

Monochromatický interiér: Synonymum elegance a harmonie. Vyzkoušet to můžete například u knihovny, obývací stěny, vany nebo postele. Foto: Photographee.eu, Shutterstock.com. Pokud vám neutrální odstíny nestačí, zařiďte si každou místnost v jiné barvě. Vybírejte hlavně podle toho, jak na vás působ Model R 1250 RT dostal nový vzhled, komplexně bohatší standardní výbavu a četná technická vylepšení pro dosažení zcela nového zážitku z jízdy. Jako rychlý cestovní motocykl s bezkonkurenčním motorem BMW s technikou ShiftCam disponuje působivým výkonem napříč celým spektrem využitelných otáček. Harald Spagl, projektový manažer Nové BMW R 1250 RT. Větu můžeme přepsat několika způsoby, například: Zuzana ráda čte, její knihovna je plná knih, nebo Zuzana ráda čte a podle toho vypadá i její knihovna. Pokud Vám věty se dvěma slovesy mít zněly příliš uměle a neuvěřitelně, jste na dobré cestě k tomu, abyste se ve slovesu mít neutopili Jmenovatel je součástí zlomku, která se nachází v dolní části zlomku pod zlomkovou čarou. Jmenovatel podává informaci o tom, z kolika dílů celkem se celek skládá. Je nedílnou součástí zlomku, stejně jako čitatel.Prací s oběma součástmi zlomku lze provádět různé matematické úkony. Pokud pracujeme s čitateli a jmenovateli, můžeme zlomky například sčítat. synonymum a antonymum ke slovu bystrý,poradna,odpovědi na dotaz. Synonymum ke slovu vede Vést -1. usměrňovat něčí poohyb držením se za ruku- vést dítě, slepce2. pohybovat se určitým směrem - vést smyčec, loutky3. určovat směr nějakým zařízením - vést plyn4. být ukazatel, podněcovat - jít, kam ho nohy vedou5. mít něco za následek - výzkum nás vedl7. vychovávat.

Zdravím Vás! Píši slohovou práci a potřeboval bych menší pomoc, nemůžu totiž vybrat/najít synonymum pro slovo po, například ve větě Po posledním soustu, nebo Po deváté hodině. Děkuji za odpovědi synonymum jedná se Dělám rozbor textu jedné povídky, jelikož se mi v jednom souvětí už objevuje jedno jedná se, hledám další synonymum které bych mohla použít. Bohužel ve větě kterou píšu se nehodí např. sloveso týká se to, tak prosím poraďte synonymum ke slovesu jedná se (jednat

Synonymum - Synonym - qwe

Hovno – Wikipedie

Dobrý večer, přicházím s dotazem ohledně devíti slov, u kterých nemám problém najít jejich synonymum, ale jejich původ nebo vznik dohledat nemohu. Jedná se o tato slova: dekl, lajntuch, morka, cejchy, šnuptychl, babónět, čmák, tumlovat se a štok. Předem Vám děkuj Synonymum . Podstatné jméno během se dá nahradit podobným výrazem rychlou chůzí, rychlým pohybem.Synonymum to není sice totožné, ale má k běhu nejblíže. U předložky mohou jako synonyma sloužit výrazy: při, v průběhu, v, do /za Definice Homonymum, neboli slovo souzvučné - má stejnou zvukovou/grafickou podobu jako slova jiného původu či významu. Použití (či výskyt) těchto specifických souzvučných slov se označuje jako homonymie. Vznikají v jazyce spíše nahodile - především odvozením od podobných základů (viz kohoutek - vodovodní x deminutivum od kohouta), případně přejímáním.

zpravidla - ABZ slovník českých synony

Internetová jazyková příručka: Psaní spřežek a spřahován

Jedná se o dílčí výhody, které vyplývají například z vlastnictví majetku či technologie, nebo z vlastnictví zdrojů (např. přírodních), případně z již dříve dosaženého úspěchu a v neposlední řadě také ve výhodě finanční představující například nízké náklady Tatra - synonymum silných vozů pro armádu i průmysl. 16. 3. 2013 Luxusní a originální automobil měl například jako první přední kola chráněná okrasným nárazníkem. Kopřivnickou Tatrovku, nejstarší automobilku ve střední Evropě a druhou nejstarší na světě, o rok později opustil i první nákladní automobil.. Viagra - synonymum pro přípravky na erekci. V kontrolovaných klinických studiích se objevily například tyto nežádoucí účinky:bolest hlavy, zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, závratě, pocit ucpaného nosu bušení srdce, bolest hrudníku v průběhu pohlavního styku nebo po jeho skončení částečné, náhlé. Megger - synonymum pro měření a testování Každé dva roky například pořádáme československý workshop zaměřený na měření a vyhodnocování částečných výbojů v distribučních sítích. I touto odbornou pomocí se snažíme vzdělávat obsluhy našich zařízení, protože není-li kvalitní obsluha, i ten.

Temperament Definice pojmu temperament. Slovo temperament se v běžném životě užívá jako synonymum pro živost, čilost, říkáme ten má ale temperament ve smyslu, že se s ničím nepáře, je rychlý, pro správné slovo nejde nikdy daleko. Z pohledu psychologie představuje pojem temperament celou skupinu charakteristických vlastností a individuálních kvalit, které se. Antonymum (z řec.αντί anti proti; ὄνομα onoma jméno), též opozitum /opozita/ označuje slovo opačného, protikladného významu.Jedno slovo může mít více antonym s různými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu a na které významové škále k antonymii dochází, popřípadě ke kterému z více významů slova se vztahuje Rok 2021 bude ve znamení přírodních materiálů, jako je dřevo, kámen či sklo, a jejich kombinací v čistém, jednoduchém designu.Kromě toho budou návrháři více kombinovat i barvy a poroste důraz na technologické novinky, jejichž uvedení na trh často ovlivnila či uspíšila současná situace okolo pandemie covidu-19

Homonyma - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Internetová jazyková příručka: Psaní čárky ve větě jednoduch

Strávit × ztrávit - jak se toto slovíčko správně píše

Například dala život značce Lexus, která je brána jako synonymum pro luxusní a moderní auta na nejmodernější hybridní pohon. Nedávno Toyota přímo šokovala automobilový svět, když zdarma nabídla konkurenci neuvěřitelných 24 tisíc patentů na elektrifikaci vozů Pokud jste například koupili zboží ve skutečné prodejně a vaše zkušenost byla dobrá, můžete zkusit také web tohoto obchodu. English (RO) A solution for an efficient and less polluting Community energy transport is the development of modern railway transport, both for passengers and for merchandise Například. Královská koruna Honzovi slušela. V pokladničce mi zbyla jedna koruna. Nabízíme plastové prkýnko na toalety se slevou. Nemůžu najít prkýnko na krájení. Vezmi s sebou košík na houby. Dej Azorovi košík. 2. Vybarvi políčka s mnohoznačnými slovy, která označují také části lidského těla červeně Louis Vuitton - synonymum luxusu a kvality 13. 10. Renáta. Sdílet článek Facebook Pod vedením Bernarda Arnalta koncern LVMH skoupil 50 prestižních značek jako například Dior, Givenchy, Kenzo, Fendi nebo výrobce šperků De Beers a výrobce šampaňského Veuve Clicquot. Od roku 1998 není LV jen značkou koženého zboží, ale. Učení je synonymum k bytí které v rámci čtyř studijních oborů připravuje pro jejich práci například budoucí pedagogy, výchovné poradce, výzkumníky nebo personalisty. Studium na Ústavu pedagogických věd je jedinečné v několika aspektech

Nebo jsou například nevhodné, aby sloužily jako vyzváněcí tón. Převod mp3 do mp3 může být také užitečný, pokud chcete extrahovat zvukový soubor z video souboru - například můžete načíst hudební video a použít zvukovou stopu jako vyzváněcí tón

Definice A Význam Synonymum - Vyznam-slova

 1. korelace - ABZ.cz: slovník cizích slo
 2. úzkost - ABZ.cz: slovník cizích slo
 3. Synonyma - rubriky.c
 4. Seznam nemocí - příznaky a léčb
Potrefená Husa-Dejvice | Prague Stay

Jak se píše nashledanou - pravopiscesky

 1. Souřadnost - Wikipedi
 2. Paměti - Wikipedi
 3. Co jsou synonyma - Ontol
 4. Synonyma, homonyma, antonyma Plze
 5. Specifický Slovník cizích slov - infoz
 6. Clever: synonymum, odstíny významu, oblast použití slov
Deset nejlepších vánočních trhů v Evropě – Novinky

synonyma ke slovu darmo - poradna Odpovidat

 1. Co je to Notifikace? - IT Slovní
 2. Monochromatický interiér: Synonymum elegance a harmonie
 3. Nové BMW R 1250 RT: Synonymum pro kombinaci komfortu a
 4. Jak se neutopit ve slovesu mít - Moje čeština - Čeština na
 5. Co je to Jmenovatel? Co znamená pojem, význam slova
 6. synonymum a antonymum ke slovu bystrý - poradna Odpovidat
Sedum takesimense - rozchodník Zahradnictví Krulichovi

Jaké je synonymum pro slovo Po ?? Odpovědi

 1. synonymum jedná se - Ontol
 2. Latinský slovník online - Latinsky
 3. Zkratka CCA - IT Slovní
 4. jen klid - synonym
Provence, to je životní styl - DeníkAMD láká na 72 MB GameCache | Diit
 • Biogena čaj majestic tea.
 • Banjul gambie.
 • Chrissy teigen.
 • Kliková hřídel jawa 50.
 • Aku nůžky na trávu makita.
 • Atriplex hortensis var rubra.
 • Rád bych tě viděl.
 • Freddy krueger film.
 • Aplikace mail iphone.
 • Hayashi brno.
 • 100 bavlněné punčocháče dámské.
 • Keramický dřez pod desku.
 • Nejlepší outlety v usa.
 • Argon plnění.
 • Hemangiosarkom jater.
 • Www warframe market.
 • Čištění mezizubním kartáčkem.
 • Jane twone bazar.
 • Doba jízdy metrem.
 • Rift prime.
 • Dymytry jan görgel.
 • Proč volit top 09.
 • Vypln dveri octavia 1.
 • Kukuřičný chléb bez lepku.
 • Marek ztracený léto 95 akordy ukulele.
 • Vypln dveri octavia 1.
 • Modrá velryba hrát.
 • Hifi klub praha.
 • Tip cars.
 • Asfyxie diskuze.
 • Odkud je karambola.
 • Zámecké sofa.
 • Opel mokka 1.6 16v.
 • Virginia hotel.
 • Průměrný kurz eura 2018.
 • Akutní zánět kyčelního kloubu.
 • Juka alergie.
 • Vývoj neurální trubice.
 • Základové patky rozměry.
 • Hormony 3 trimestr.
 • Draci v hrnci barča.