Home

Psychologie čití a vnímání

Čití a vnímání - psychologie a komunikace Společenské věd

17 levelů, které pokrývají státnicové okruhy z Obecné psychologie, ale slouží také jako dobrý základ pro přípravu k přijímačkám nebo jiným zkouškám. Jedná se o specifičtější výběr otázek, vytvářel jsem je z účtu, který jsem posléze smazal. OBPS2. Čití a vnímání Learn these words 49. Senzorické procesy, vnímání (čití) Celý proces vnímání zahrnuje putování impulzu od původního smyslového receptoru (chuťové, hmatové buňky apod.) dostředivými (aferentními) nervy až do příslušné senzorické oblasti v mozku, kde teprve vzniká vědomý zážitek vjemu Vnímání času - jedinec nemá zvláštní orgán na vnímání času. Vnímání času je přímo závislé na subjektivním obsahu prožívaných časových úseků (příjemné uteče rychleji než nudné) - vzniku, trvání a ukončení jevu. Sociální vnímání. Podmínky čití a vnímání Kvalita čití a vnímání závisí

Senzorické procesy, percepce, počitek, vnímání

Chování a prožívání, psychické procesy, stavy Chování a prožívání. Psychika se projevuje chováním a prožíváním.Chování je jakákoliv tělesná aktivita, kterou lze pozorovat, zaznamenat nebo měřit (např. prostřednictvím EEG).Prožívání je vnitřní a ryze subjektivní dění zahrnující poznávání, cítění a snažení člověka Charakteristika období 1­-6 let - psychologie a komunikace; Charakteristika psychologie, směry, metody, odvětví a využití; Charakteristika školního období - psychologie a komunikace; Čití a vnímání - psychologie a komunikace; Čití, vnímání, pozornost, představivost, fantazie, kreativit

Psychologie: Čití a vnímání - Rychlokurz - Videacesky

Psychologie a komunikace . 1. Předmět psychologie, její odvětví, metody, cíle. Význam psychologie pro povolání a identifikaci s rolí ZA. 2. Čití, vnímání a jejich poruchy. Psychosomatická a somatopsychická onemocnění. 3. Pozornost, představy, fantazie - jejich poruchy a význam v práci ZA Druhy vnímání: 1) Tvaru vnímání formy a velikosti, při vnímání tvaru doch.k vjemovým klamům. 2) Prostoru zrakový a pohybový analyzátor, zkušenost. 3) Hloubky akomodací čočky, zaostřuje - zmenší, zvětší. 4) Pohybu zrakem sluchem. Přibližováním máme poci, že zvuk zvyšuje a vzdalováním se snižuje = Dopplerův. Psychologie. 6. Čití a vnímání. DOC. Stáhnout kompletní materiál zdarma (97,5 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC Charakteristika: Po stručném vysvětlení základních psychologických pojmů (psychologie, psychika, prožívání, chování) se práce zaměřuje na introspekci (sebepozorování) a extrospekci (pozorování). Věnuje se také vnímání a s ním spojeným optickým klamům a konstantním výkonům 1. Psychologie-základnípojmy(vědomí,chování,prožívání),předmět psychologie , psychické jevy,základnípsychologickésměry,aplikacepsychologie. Název psychologie pochází z řečtiny - věda o duši, předmět psychologie : • věda o člověku a jeho chování, • jak na něj působí prostředí

Level 2 - OBPS2. Čití a vnímání - Obecná psychologie - Memris

Obecná psychologie - Wikipedi

 1. Psychologie. Otázka č. 4. DOC. Stáhnout kompletní materiál zdarma (112 kB) Poznávací procesy, druhy poznání ( počitky, vjemy ) Čití Každý člověk je neustále nucen orientovat se v prostředí, v němž žije, aby se mohl správně přizpůsobit. Pouze dobré poznání podmínek života a činnosti činitelů zabezpečuje.
 2. Hlubinná psychologie (Klasická psychoanalýza, Analytická psychologie, Individuální psychologie, Neopsychoanalýza) Vývojová psychologie (Erik Erikson) Poznávací procesy (Čití a vnímání, Představivost, Myšlení, Formy myšlení, Druhy myšlení) Paměťové procesy (Paměť, Vlastnosti paměti, Základní druhy paměti
 3. PS4 - Obecná psychologie. Autor: Mgr. Veronika Plecerová. Kontakt: plecerova@szscb.cz. Seznam anotací. 01 - Čití a vnímání 02 - Čití a vnímání - pracovní list 03 - Čití a vnímání - test 04 - Představy a fantazie 05 - Představy a fantazie - pracovní list.

Psychické procesy a stavy - Publi

Gestalt psychologie (někdy též tvarová psychologie, odvozeno od německého Gestalt = tvar) je převážně historická psychologická škola.Vznikla v roce 1912, tedy v období rozvoje behaviorismu v USA.Předmětem jejího studia je zkoumání psychických fenoménů celostní povahy (zejména vnímání), a to zejména s využitím metody introspekce SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie Pedagogická fakulta podzim 2020 Rozsah Vědomí, čití a vnímání. 3. Proces výchovy a vzdělávání. Vybrané modely výchovy a vzdělávání. 4. Pozornost, paměť, představivost. Myšlení, řešení problémů. 5. Pedagogické profese a jejich podstata. Reflexe a sebereflexe pedagoga prosím pošlete mi někdo na adresu nějakou srozumitelnější definici pro čití - stačí mi to napsat do dvou-tří vět, páč dělám 5.12.2008 zkoušku psychologie a je toho tam plno na naučení - tohleto si takto dlouhé bohužel nezapamatuji na zkoušku u docentky Úvodní stránka > Psychologie a komunikace > Čití a vnímání. Čití a vnímání, podstata, podmínky,zákonitosti, zvláštnosti. Úvodní stránka; český jazyk a literatura Vznik psychologie jako vědy, její předmět a vývoj psychologického poznání - čití (počitky velmi často probíhají na fyziologické úrovni) - vnímání (vjem je ve chvíli, kdy počitek zpracuji a vidím co mám před sebou jako celek; je to tedy složitější, vkládám předchozí zkušenost, vkládám to do systému.

na vznik měli vliv - teorei informací, počítače, inženýrská psychologie, teorie komunikace, lingvistika. nejblíže snad psychické jevy - rozsáhlá a vnitřně členitá oblast. kognitivní psychologie - převážně teoretický a experimentální směr. čití a vnímání = prezentacionismus a následuje 20. Psychologie čití a vnímání - získáváme prostřednictví smyslových orgánů - analyzátorů. Vnímání - souhrn součinnosti analyzátorů, vjem je výsledným efektem vnímání, dominantní postavení má zrakové vnímání Nejčastější jsou poruchy vnímání času. Ztratit pojem o čase a přestat se orientovat, je nejsnadněji rozpoznatelný prvek začínající dezorientace. Začíná nenápadně nejistotou v odpovědi týkající se času, nestálostí a kolísáním mezi uvědoměním si časového rámce a nejistotou

Historický vývoj a současná psychologie (tělo a duše, chování a prožívání; psychologické směry, školy a osobnosti) Psychologické disciplíny; Metody zkoumání v psychologii (pozorování, experiment, explorační metody) Čití a vnímání (čití, počitek, vnímání, vjem, smyslové klamy uplatňuje se především čití a vnímání, představivost, pozornost, myšlení (Psychologie) Psychika - struktura - referát (Psychologie) Komentáře k referátu Učení a procesy a faktory ovlivňující učení . Jméno/Přezdívka:. Start studying Obecná psychologie - Čití a psychofyzika. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Psychologie Psychologie Čití a vnímání získávání informací o vnějším a vnitřním světě, prostřednictvím smyslů čití - používám jeden smysl (růže - jen tvar nebo vůni) - výsledkem je počitek vnímání - odraz celku (růže - tvar a vůně dohromady) - výsledkem je vje

4. Čití a vnímání (recepce a percepce) Čití (recepce, senzorování) j Vnímání je aktivní děj, který je námi vyvolaný a uplatňují se při něm naše schopnosti, dovednosti (ve smyslu vyhodnocování, zkušeností, soustředění, myšlenkových procesů) → kombinace mnoha faktorů (smyslové vjemy, zkušenosti v kognitivní oblasti); Poruchy vnímání se mohou vyskytovat na několika etážích: Poškození smyslového orgán - Pokud vypadne jeden druh vnímání, tak je nahrazen zvýšenou činností analyzátoru (slepec) c) Synestézie - Podnět jednoho analyzátoru vyvolá reakci u druhého analyzátoru (zrak a sluch) Zrakové čití a vnímání - Zrak je základním a nejdůležitějším smyslem Analyzátor: oko Podnět: světelné zářen Výsledkem těchto procesů jsou surová data, která se v mozku přetvářejí na vjemy - to už mluvíme o vnímání. Mezi senzorické procesy patří zrak, sluch, čich, chuť, kožní čití a tělové smysly. Zrak má ze všech smyslových orgánů největší informační kapacitu a pro člověka je enormně důležitý. Prostorové.

Vývojová psychologie - učební text . Možnost stále vzdálenějšího dosahu pak ovlivňuje i odhad a vnímání prostoru (po 6. měsíci). Vedle zvolna se zvyšující úrovně poznávacích funkcí (čití, zvídavost, poznávací návyky). PSYCHOLOGIE - články, praktické informace, studium psychologie Komunikace (z pohledu psychologie) typy a fáze komunikačního procesu kožní čití a tělové smysly Vnímání při vnímání se tvoří vjemy Pozornost výběr jen toho skutečně důležitéh Vnímání. Vnímání je odrazem různých vlastností v jejich souhrnu a vzájemném spojení. Je ovlivňováno dosavadní životní zkušeností, právě probíhající činností a motivačním zaměřením člověka. Lidé vnímají individuálně, rozdíly v úplnosti, přesnosti a rychlosti vnímání PSYCHOLOGIE Stručný přehled úvod úvod - psychika, psychické jevy odvětví psychologie metody práce v psychologii biologické a fyziologické základy psychiky stavba a funkce nervové soustavy člověka podmínky čití • kvalita čití a vnímání je závislá n

Historie vnímání V 19 stol.- psychologie vnímání rozpracována hlavně asocianismem, který převzal tzv. elementovou metodologii a snažil se vjemy vysvětlovat vjemy z čití a jemu odpovídající čivosti. Náležitě prostudováno psychofyzikou Evroá psychologie Poznávací procesy- čití, vnímání, představování, myšlení Behaviorismus neuznává dispoziční pojmy, protože dispozice jsou závislé na uznání. Faktor exogennosti, environmentalismu. Hovoří o chování. Co je v behaviorismu ve vztahu k percepci, k chování, učení Vývojová psychologie: Základní metody vývojové psychologie / Jednotlivá vývojová období jedince 3. Psychické procesy: Podstata psychických procesů / Čití / Vnímání / Představivost / Myšlení / Inteligence / City (Emoce) / Paměť / Pozornost 4

Chování a prožívání - Studium psychologie

Psychologie - seznam maturitních otázek Společenské věd

 1. psychologie sociální (MSgS). Mezi psychologií, sociologií a sociální psychologií existují rozsáhlé plochy vzájemného styku a překrývání. (myšlení, city, motivace, chtění) a o výlučné vysvětlitelnosti nižších funkcí (čití a vnímání) fyziologickými mechanismy platí dnes za právem překonaný. Při.
 2. Čití a vnímání. Analyzátor podává základní informace o vnějším světě každý a. se skládá z: receptorů - dostředivé nervy mozkového ústředí - jádro a., vzniká v něm vlastní počitek . Čití činnost analyzátorů poznáváme tak např: vůni, chuť k jídlu, barvu, zvuk,
 3. Celoživotní vzdělávání na FPE ZČU v Plzni Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku. Psychologie 2 (sylabus přednášek
 4. Test se zaměřuje a maturitní otázky s Psychologie pro SŠ (týká se tedy jejího vzniku jako vědy, základních psychických procesů - např.: čití, vnímání, paměť, myšlení - myšlenkové operace; pozornost)

-názorné(smyslové)-čití a vnímání -fantazie. b)Paměť. c)Motivace (=hnací síla)-city -vůle . PSYCHICKÉ STAVY-jsou to jevy,které se vyznačují: a)krátkodobým rozpoložením člověka b)dlouhodobým rozpoložením člověka . PSYCHOLOGICKÉ SMĚR Psychologie osobnosti se zabývá charakteristikou člověka. Jedinec, člověk, osobnost - v běžné řeči vcelku stejný význam , ale jsou to zároveň i psychologic­ké pojmy: jedinec - individuum určitého druhu člověk - individuum lidského druhu osobnost - souhrn, ucelenost, uspořádání psychických jevů v určitém člověku a vedle toho jeho odlišnost a jedinečnost. Vnímání je konstruktivní děj, který je výrazně ovlivněn dřívějšími zkušenostmi (učením) a dalšími kognitivními procesy, včetně myšlení. Tzv. přímá percepce. Tato teorie říká, že vnímání je do značné míry nezávislé na zkušenosti, respektive učení Učebnice psychologie komplexně pokrývá učivo předmětu psychologie na středních školách. Zabývá se psychickými procesy, psychologií poznání, psychologií osobnosti, vývojovou psychologií i sociální psychologií. ČITÍ . VNÍMÁNÍ . Charakteristiky vnímání . Poruchy vnímání . PŘEDSTAVIVOST . Dělení představ.

Maturitní otázky > Psychologie

Obecná psychologie / Kognitivní psychologie / Čití, vnímání, pozornost. Opakování: 1) Časově seřaďte následující směry: A. psychoanalýza (hlubinný přístup) B. kognitivní psychologie. C. behaviorismus. D. humanistická psychologie. 2) jaký je rozdíl, mezi: Jaké znáte gestaltistické zákony vnímání? Jaké znáte. Kategorie: Psychologie Typ práce: Skripta, učební texty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Přehledná skripta poskytují úvod do psychologie poznávání, vývojové psychologie a sociální psychologie.Skripta vedle výkladu látky vymezují cíle jednotlivých kapitol, uvádějí klíčová slova a obsahují rovněž kontrolní otázky a shrnutí Název materiálu: Čití a vnímání Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 10. 10. 2012 Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Předmět: Psychologie, 2. roční

Gestalt psychologie - celostní, tvarová psychologie. Jejím hlavním předmětem zkoumání je vnímání, myšlení a učení. Zastává teorii, že celek je víc než jen součást částí. Mezi hlavní představitele pat-ří Wolfgang Kohler a Kurt Lewin. Zastánci tohoto směru položil 1. Seznámení se třídou a předmětem. 2. Heraldika a tvorba erbu. 3. Genealogie a tvorba rodokmenu. 4. Jméno a pojmenování. 5. Úvod do psychologie PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE FORMA ÚSTNÍ ZKOUŠKA 1. Psychologie jako věda 2. Metody poznávání osobnosti 3. Problematika čití a vnímání 4. Problematika paměti a učení 5. Problematika pozornosti, představivosti 6. Problematika myšlení 7. Problematika řeči 8. Problematika citů 9. Osobnost a její charakteristika 10. prezentace z přednášky psychologie. prezentace z přednášky psychologie Čití a vnímání. Poskytuje přehled o tradičních i moderních teoriích fungování lidské mysli. Mezi přednášenými oblastmi jsou řazena témata stavby a funkce lidského mozku, stavy pozornosti a vědomí, stavba a funkce lidských smyslů a psychologických procesů s nimi spojených (čití a vnímání)

Základy psychologie I - Mgr. Miroslav Filip, Ph.D Sociální Pedagogika a Volný čas - MUNI BRNO 49 stránek - obsah je selektovaný - nejedná se o copy-paste - vše bylo psáno ručně a vybíráno jen to nejdůležitější. Výpisky z veliké části vycházejí z knížky Psychologie od R. Atkinsonové. Ke všem textům jsou uvedené zdroje (knižní či internetové) Skripta jsou. Psychický proces je elementární součást psychické aktivity jedince, charakterizovaná relativní samostatností. Spolu s psychickými vlastnostmi a stavy patří mezi psychické jevy (fenomény) a tvoří psychickou strukturu subjektu v kontextu formování odrazů vnějšího i vnitřního prostředí.. Psychický proces představuje vnitřní aktivitu subjektu, zprostředkovanou. Interkulturní rozdíly ve vnímání 5.1 Proces čití a vnímání 5.2 Role zkušenosti ve vnímání 5.3 Prostředí jako determinant vnímání 5.3.1 Vnímání 3D prostoru: 3D - 2D - 3D transformace 5.3.2 Segallovy hypotézy o vztahu prostředí a vnímání 5.4 Vliv sociálních faktorů na vnímání 5.4.1 Závislost a nezávislost.

Vývojová psychologie: Základní metody vývojové psychologie / Jednotlivá vývojová období jedince; 3. Psychické procesy: Podstata psychických procesů / Čití / Vnímání / Představivost / Myšlení / Inteligence / City (Emoce) / Paměť / Pozornost; 4 1)ČITÍ *projev citlivosti a živé hmoty *vnímání - počitek *analyzátor - smyslový orgán s dostředivými drahami *počitek - obraz jednotlivých vlastností o podnětu, které působí na naše receptory *dolní podnětový práh - nejnižší intenzita podnětu, který vyvolává poci Čití a vnímání (percepce a recepce) Materiál je určen studentům dvouletého volitelného předmětu psychologie. Text je rozdělen do jednotlivých kapitol. Materiál obsahuje texty z učebnic určených pro výuku na vysokých školách, ale i texty určené pro zájemce z řad laiků či těm, kteří si chtějí rozšířit své. Tematické okruhy k rozdílové zkoušce Psychologie 1. P vnímání a pozornost Zdroje a pochody smyslového čití v základních modalitách vnějších smyslů a jeho přepracování do ucelených vjemů. Funkce a vlastnosti spontánní a volní pozornosti

Vítej - psychologie - vnímání

Atkinsonová: Předmět psychologie (s. 20 -50) - další doporučené texty: Plháková: kap. 2. Základní pojmy obecné psychologie (s. 42 -54) Otázka 2: Čití a Vnímání • barevné vidění (Young-Helmholtz, Hering, barvoslepost, paobrazy) • psychofyzika (počitkové prahy) • sestupné a vzestupné procesy ve vnímání iracionální čití. intuici - vnitřní vnímání první 2 - racionální, druhé 2 - iracionální, vzájemně provázané, doplňují se. pozorujeme- li lidi, zjišťujeme že někteří jsou koncentrováni na sebe, jiní na své okolí==) vytváří HABITUS - celkový sta

Vnímání řeči •12 hlásek/s, lze i zrychleně až 50-60 hlásek •problém koartikulace •Hlásky se překrývají, vyslovování jednoho ovlivňuje následující •Problém non-invariance •Zvuk jedné hlásky není stále stejný •Problém segmentace •Málo tichých míst, úkol rozdělit zvuk do slov •spektrogra C. G. Jung - racionální myšlení a cítění, iracionální čití a intuice . Vnímání (percepce) Nejpřirozenější vstupní branou do psychologie je nauka o vnímání, proto jsme také ve druhé kapitole uvedli zrakový vjem jako prototyp psychického jevu

6. Čití a vnímání - Psychologie - Střední školy ..

Srovnej s pojmem počitky a vjemy (viz 5.2, strana 9) - nabízí se jednoduché vysvětlení: čití → počitek, vnímání → vjem. 5.1 Pociťovanie - čití Pociťovanie - smyslový vjem (výsledek pociťovanie) - je odrazem jednotlivých vlastností předmětů a jevů v psychice (barvy, chutě, tóny, zvuky, chlad, atd.) Katedra psychologie. Zdroje •Příjeminformacíze zápisníkua smyčky, vnímání •Propojenís vykonavatelem •Udržujedočasněinformace, vícemodalit, seskupuje signály Základy obecné psychologie 3.Čití a psychofyzika Author: Jiri Lukavsky Created Date 2. DĚJINY PSYCHOLOGIE DO VZNIKU VĚDECKÉ PSYCHOLOGIE. Počátky psychologického myšlení. Alkmaion-jako první konstatoval, že smyslové orgány vysílají vjemy do mozku, kde se prostřednictvím. myšlení interpretují a odvozují se z nich ideje-jeho důraz na vnímání jako zdroj vědomí znamenal počátek epistemologie (nauky o. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Psychologie jako věda o prožívání, chování a vnímání

 1. Základy psychologie. 2. část, elementární jevy duševní. Čití a vnímání / František Krejčí ; [red. J. Úlehla]. -- 1. vyd.. -- Praha : Dědictví.
 2. 1.1 Čití a vnímání (optimální smyslová senzibilita) Zrakové po čitky mají ve sportovní gymnastice kontrolní význam p ři pohybu t ěla v prostoru. Exteroceptivních podn ětů je p ři cvi čení mnoho a cvi čenci mohou zna čně usnadnit i ztížit samotné cvi čení
 3. - vnímání: nepřesné, synkretické (převaha syntézy nad analýzou), dítě žije přítomností (dětský prezentismus), od 3 do 6 let se zlepšuje pozornost, zvyšuje se odolnost vůči rušivým podně-tům a formuje se záměrná pamě
 4. Co se týče zákona blízkosti, řadíme jej mezi zákony tvarové (Gestalt) psychologie, které se tématem vnímání zabývaly. Známe ještě další zákony. Kognitivní (poznávací) složky psychiky jsou paměť, pozornost, myšlení, vnímání a čití. Mezi citové (emocionální) složky psychiky patří afekt a nálada
 5. MATURITNÍ OKRUHY - PSYCHOLOGIE Obor: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Třída: 4. D 1. Vědní obor psychologie, její předmět, struktura psychologických disciplín, základní psychologické pojmy, význam studia psychologie 2. Psychologické teorie -psychoanalýza, behaviorismus, analytická psychologie, humanistick

8. Kognitivní psychologie II (paměťové procesy, pozornost, kognitivní mapa, učení, CLT - teorie kognitivní zátěže) 9. Vnímání (čití a vnímání, kognitivní zpracování vizuálních vjemů, základní teorie percepce) 10 Vývojová psychologie (jednotlivá období vývoje jedince) 3. Psychické procesy (čití, vnímání, představivost, myšlení, inteligence, city, paměť a pozornost) 4. Psychologie osobnosti (skladba; psychické dispozice a charakteristiky osobnosti; integrace osobnosti; duševní poruchy,...) 5. Psychologie činnosti, jednání a.

- metody: psychologie může využívat metod přírodních věd, zejména kontrolovaného experimentu - např. u čití, vnímání a pozornosti, které mají kvantitativní stránku (např. reakční časy) i kvalitativní stránku (introspekce dané osoby, probanda 5. Socializace, sociální vnímání, interakce a komunikaceSociální vnímání: je nejjednodušší proces, kterým získáváme informace z vnitřního... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Kvalitní podlahy vám nabízí Supellex.cz - dřevěné, laminátové, korkové, exotické i vinylové plovoucí podlahy za skvělé ceny. Pro příjemný pocit při chůzi a vytvoření vašeho útulného a pohodového bydlení dodáváme kvalitní vícevrstvé i masivní dřevěné podlahy a parkety od předních výrobců. Dřevo - jedinečné a originální 3. Psychické procesy - čití, vnímání, pozornost a jejich poruchy Ontogenetická psychologie - předmět, členění (věková periodizace) 4. Socializace osobnosti, sociální učení, poruchy socializace Relaxační techniky - účel, zásady provádění. 5 obecná psychologie jako disciplína poskytující pojmy, hypotézy a teorie specielnějším psychologickým oborům ČITÍ A VNÍMÁNÍ rozlišení senzorické a percepční úrovně (čití a vnímání) čivost, čití, počitek, počitkové prahy, absolutní a relativní počitkový práh.

Čití, vnímání, představivost, fantazie, PSY - Psychologie

 1. Četba 2: Kognitivní psychologie (Sternberg) - 1. kapitola/Úvod do kognitivní psychologie; Čití a psychofyzika; Prezentace z přednášky: pdf; Četba: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda - 4. kapitola Senzorické procesy; Vnímání; Prezentace z přednášky: pdf; Četba 1: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda - 5. kapitola Vnímán
 2. Obecná psychologie I. - vědomí, pozornost, senzorické procesy, vnímání. Komplexní inovace studijních programů a zvyšování kvality výuky na FEKT VUT v Brně . OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.019
 3. přednáška: Semestrální učivo psychologie (Co je to psychologie, odvětví, chování, vědomí, paměť, učení, myšlení, motivace, Sigmund Freud, Abraham Maslow, Alfred Adler, city, psychologie osobnosti, temperament, schopnosti, inteligence, Karen Horneyová) (čití) - patří ke kognitivním procesům (jako vnímání, učení.
 4. VACÍNOVÁ, Tereza. Psychologie. Trendy oboru v dějinných souvislostech.1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 205 s
 5. Psychologie jako věda: definice oboru, současná paradigmata, rozdělení do dílčích disciplín, vztah psychologických disciplín ke speciální pedagogice. Základní psychologické pojmy: psychické jevy, psychické procesy. Poznávací procesy - čití a vnímání, pozornost, paměť. Definice a zákonitosti těchto procesů
 6. ant vnímání 5.3.1 Vnímání 3D prostoru: 3D - 2D - 3D transformace 5.3.2 Segallovy hypotézy o vztahu prostředí a vnímání 5.4 Vliv sociálních faktorů na vnímání 5.4.1 Závislost a.

Poznávací (kognitivní) procesy - Psychologie, pedagogik

Předmět: Psychologie a komunikace Forma zkoušky: ústní 1. Psychologie jako věda, odvětví psychologie, metody psychologie, využití psychologie v praxi 2. Biologická a společenská podmíněnost psychiky, fylogeneze a ontogeneze, čití a vnímání 3. Potřeby a motivace člověka, postoje a hodnoty, změna lidských potřeb pod vlive František Krejčí: Základy vědeckého systému psychologie. napsal 6 dílů, původně v rámci filozofického semináře pod vedením Masaryka. Postaveno na psychofyzickém paralelismu. Ucelistvuje a doplňuje svoje původní dílo. koncepce psychofyzického paralelismu . čití a vnímání. představivost a imaginace . emoc Poznávací procesy názorné: člověk nazírá na nějakou skutečnost, vnímání, představy (fantazie) - vnímání: základ veškerého poznávání. Je to proces zachycující to, na co působí naše smysly (smysly, vnitřní orgány, svaly). Základem vnímání je čití (počitek) = nejjednodušší informace, jakou naše smysly vnímají

Vnímání a pozornost Studijni-svet

Zabývá se lidskými procesy (čití, vnímání, myšlení, paměť, představivost) psychologie osobnosti; Zaměřuje se na podstatu osobnosti a její vlastnosti především temperament (povaha) a charakter (získané vlastnosti, vypovídá o naší morálce) ontogenetická psychologie; Vývojová psychologie Template:Upravit Psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Psychologii od počátku provází spor o její přírodovědnou anebo duchovědnou podstatu. Předmět studia psychologie obsahuje pět vlivných teoretických přístupů, z nichž každý svým vlastním a svébytným.

Kognitivní procesy lidské psychiky - Psychologie

Obsah Kritická úvahy o psychologii a jejích metodách str. 37 w\\m i stí. 38 Oehaviorální neurověda str. 38 Nervový systém Endokrinní systém Stavba neuronu Funkce neuronu Komunikace mezi neurony Neurotransmitery Nástroje behaviorální neurovědy Stavba mozku Rozdelený mozek STR. 41 str. 43 str. 45 STR. 46 STR. 46 STR. 47 STR. 49. Vnímání (percepce) 4.1 Od čití k reprezentaci Některé základní pojmy Percepční stálost (konstantnost vnímání) Vnímání prostorové hloubky Gestalt jako výklad percepce tvarů 4.2 Teorie percepce . . .' Pohled odspodu vzhůru: přímá percepce Teorie shora dolůu: vnímání jako konstrukc

Psychologie. Význam psychologie pro práci zdravotnického asistenta 4. ledna 2009 v 9:38 | Maruška =) Smyslová adaptace a akomodace 4. ledna 2009 v 9:35 | Maruška =) Čití a vnímání 4. ledna 2009 v 9:34 | Maruška =) Psychické procesy a stavy osobnosti 4. ledna 2009 v 9:33 | Maruška = GREGAROVÁ J - poznávací procesy - čití, vnímání, představivost, myšlení HOŘÁKOVÁ J -paměť a pozornost HRAZDIROVÁ A - city JURÁKOVÁ K - aktivace a zákl.druhy lid.činnosti (H-U-P) KAPUCIÁNOVÁ A- vůle a volní jednání KRATOCHVÍLOVÁ K - chování čl. a konfliktní situace MALÉŘ M -aktivačně-motivační vl Moderní učebnice pro psychology, studenty psychologie, sociologie a dalších humanitních směrů! Knia Psychologie nyní vyšla jako dotisk 1. vydání. Obsah - názvy hlavních kapitol Přemluva 1. Úvod do psychologie a psychologických metod 2. Behaviární neurověda 3. Čití a vnímání 4. Vědomí 5. Učení 6. Paměť 7. Myšlení. Čití, počitky a vjemy tvoří základ individuálního vnímání, zapamatování a představivosti. Člověk vlastními smysly přijímá vnější a vnitřní podněty určité intenzity a kvality, které dále analyzuje a zpracovává pomocí specifických mozkových struktur, označovaných jako smyslové analyzátory 32. Psychické procesy a stavy (čití a vnímání, představivost, myšlení a řeč, paměť, pozornost, city) 33. Psychologie jako vědní obor (data, zakladatel, teoretické a praktické obory) 34

 • Sloní noha škůdci.
 • Seznam soch kuks.
 • Počasí montreal.
 • Partenokarpické odrůdy okurek.
 • Hračky s motivem minnie.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vzor.
 • Hůlkové písmo vzor.
 • Hoblovka eurotec.
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru vzor 2019.
 • Španělština nakupování.
 • Bylo nás pět jazyk.
 • Filozofické hádanky.
 • Che guevara film online.
 • Plechovky na potraviny.
 • Tomáš klus filmy.
 • Nemateriální a materiální didaktické prostředky.
 • Pixwords 9 uroven.
 • Jeep grand cherokee motory.
 • Odpadní trubky hornbach.
 • Ln 10.
 • Longova metoda diskuse.
 • Mainská mývalí kouřová.
 • Úvodní fotka facebook timeline.
 • Monty python hollywood.
 • Statický výpočet ocelové konstrukce.
 • Ženský rod vzory.
 • American civil war map.
 • Suburban chevrolet.
 • Lepidlo na textil dm.
 • Dylan sprouse 2017.
 • Krbovy sporak.
 • Musle z dubaje.
 • Dalekohled pro myslivce.
 • Veterina pečky.
 • Ledviny.
 • Těhotenské focení tábor.
 • Jedle kanadská.
 • Minimální cena která je nižší než rovnovážná cena.
 • Nařízení vlády překážky v práci 2018.
 • Zlatobýl obecný pravý.